Rapport från Torsten Carlius


Från WMA:s President Torsten Carlius

Det lackar mot jul och nyår och man kan konstatera att det året 2001 gått mycket fort för vilket kanske den största orsaken är de många tävlingar och arrangemang WMA och dess sex regioner har. Om jag tittar tillbaka några år kan jag inte se att vi tidigare var så aktiva men denna utveckling visar också hur vår rörelse har växt och blivit mer och mer viktig för oss alla. Nya tävlingar har tillkommit och de ursprungliga väcker än större intresse och samlar allt större deltagareantal. Min slutsats är att vi är att vi måste vara mycket nöjda med denna stora framgång men jag, och givetvis alla andra, är medveten om att vi har stora utmaningar framöver och om vi inte fortsätter vår utveckling kommer vi att förlora mark till andra idrotter. Det är helt enkelt så och om jag talar för mig själv och mina Council ledamöter kan jag bara säga att vi är beredda att möta dessa utmaningar med ännu hårdare arbete.

År 2001 har inneburit Veteran-VM i Brisbane, AUS, och en WAVA kongress i Brisbane vid vilken vi blev ”masters” i st f veteraner, vid vilken vi inledde en omorganisation av vår administration genom att ersätta den tidigare Women’s Assembly med en damkommitté (mer kommer att komma) och vid vilken en WMA anti-doping policy enhälligt antogs. År 2001 har också betytt utökning av vårt goda samarbete och förbindelser med IAAF, IMGA, IAU och regionala friidrottsförbund av vilka EAA med dess världsomfattande kalenderkongress är den viktigaste för oss.

Jag vill gärna kommentera några viktiga frågor men inte härigenom säga att andra är av mindre intresse. 

Brisbane

Våra 14:e Veteran-VM tävlingar i Brisbane i juli månad blev en stor succé med underbara minnen för alla oss som var där. Standarden i de flesta grenarna var högre än någonsin tidigare och antalet deltagande länder var också högre än någon gång tidigare. Organisationskommittén kan vara stolt över sitt arbete och vi är mycket nöjda med de två veckorna vi tillbringade i Brisbane. Än en gång, kära Brisbane, ett stort varmt tack.

Under 2001 har vi i olika sammanhang mött andra internationella idrotts- förbund och vi kan varje gång se att friidrotten tillhör de absolut främsta idrotterna vad gäller organisation på alla nivåer och vad gäller antal deltagare och representation från alla världens hörn. Jag kommer att kommentera World Masters Games i Melbourne nästa år lite längre fram i denna artikel men vi fick veta vid IMGA:s årsmöte att friidrotten  har mer än dubbelt så många intresseanmälningar som nästa idrott (simning) vilket än en gång bevisar styrkan i vår rörelse. Det är bara vi själva som kan se till att vi håller denna ställning och gör den än starkare. Brisbane var ett steg i denna riktning.

Regionala mästerskap

Vissa regioner har regionala mästerskap under ojämna år – dock inte sina Stadia Championships. I Europa arrangerades inomhusmästerskapen i Bordeaux, FRA, och blev en jättesuccé med ca 1.800 deltagare och jag är helt övertygad om att ett Veteran-VM inomhus, som vi hoppas få redan 2004, kommer att bli en succé. Council kommer att lägga förslag vid nästa kongress i Puerto Rico 2003 att vi skall ha Veteran-VM inomhus varje jämna år med början som sagt 2004.

Under 2001 har vi också sett de första asiatiska landsvägsmästerskapen i Japan. Antalet deltagare och länder var helt tillfredsställande för att vara första gången. Dessa mästerskap kommer helt säkert att växa kommande år och det är min förhoppning att detta goda initiativ i Asien skall stimulera övriga regioner att genomföra såväl inomhusmästerskap som landsvägs- mästerskap.

Kvinnors situation

Jag var mycket nöjd med kongressbeslutet i Brisbane att ersätta tidigare Women’s Assembly med en aktiv damkommitté. Den nyvalda Women’s Representative, Marina Hoernecke-Gil, ESP, har en tung arbetsuppgift men jag är säker på att hon kommer att se till att denna nya kommitté kommer att arbeta hårt och vara inblandad i vårt förbunds alla aktiviteter och alltid ifrågasätta och stödja de kvinnliga deltagarnas intressen. Detta är den enda riktiga vägen att gå.

Kommittéstruktur

Kongressen i Brisbane beslöt inte bara att införa en damkommitté utan den godtog också Council’s förslag att ändra sammansättningen och val- ordningen för våra kommittéer Stadia Committee, Non-Stadia Committee och Doping & Medical Committee.

WMA har haft samma kommittéstruktur de senaste 25 åren och det är hög tid att utvärdera och omorganisera. Denna fråga kommer att behandlas vid nästa Council möte i mars 2002 så att ett förslag från Council kan behandlas vid kongressen i Puerto Rico 2003.

Nästa Stadia Mästerskap

Våra nästa Stadia Mästerskap kommer att äga rum i Puerto Rico 2003 och i San Sebastian 2005.Vi arbetar nu tätt tillsammans med organisationskommittén i Puerto Rico och har gjort ett andra besök där i november. De har ambitionen att arrangera de bästa mästerskapen någonsin och så här långt finns inget som skulle hindra dem att göra så. Vi är mycket glada att ha en verkligt kompetent organisationskommitté som har mycket gott stöd av vår IAAF Council delegat, Cesar Moreno, och en av IAAF:s Vice Presidenter, Amadeo Francis.

Vi kommer att göra vårt första besök i San Sebastian i början av februari nästa år. De visade sina anläggningar vid presentationen i Brisbane och övertygade oss att de har alla resurser för att göra också Veteran-VM i San Sebastian 2005 till en stor framgång.

Nästa landsvägsmästerskap

Vi var alla mycket glada när våra landsvägsmästerskap 2002 tilldelades San Isidro, ARG, och sedan lika ledsna när de måste dra sig tillbaka. Dessa Veteran-VM skulle ha varit våra första Veteran-VM någonsin i Sydamerika men vi hoppas att de eller något annat land kommer att anmäla sig snart igen.

Vi har nu fått en annan mycket kvalificerad arrangör i det italienska förbundet FIDAL och deras regionala organisation i Emilia Romagna. De kommer att erbjuda oss ett mycket fint arrangemang i Riccione den 24-26 maj nästa år. Vi har gjort ett studiebesök och sett anläggningar och banor och, även om tiden är kort, vi är övertygade om att det kommer att bli ett bra arrangemang. Enda nackdelen är att vi måste ha det tidigare programmet som följd av den korta förberedelsetiden.

World Masters Games

Jag har nämnt det tidigare men vill än en gång upprepa att världsorganisationen, International Masters Games Association (IMGA) har i år blivit officiellt erkänt av IOC som världsorganisationen för veteranidrott. Detta betyder att IMGA nu är i läget att ta ledningen vilket underströks kraftigt vid deras årsmöte i oktober då ordföranden Kai Holm informerade om IMGA:s ambition att inleda diskussioner med WADA om ett anti-doping program för veteraner. WMA hade ett förslag i samma riktning vilket enhälligt antogs av kongressen.

För nästa års World Masters Games är vi mycket glada att ha Jim Blair som vår tekniske delegat. Friidrotten är en av de idrotter som tagit sig an denna uppgift på ett seriöst sätt och vi är övertygade om att friidrottsdeltagarna kommer att uppleva en stor förändring när det gäller organisationen av friidrotten jämfört med tidigare World Masters Games.

Nästa World Masters Games kommer att arrangeras 2005 med Sevilla som huvudkandidat. Mellan Melbourne 2002 och Sevilla 2005 pratar vi i Europa om att arrangera de första Europeiska Masters Games 2004 och i Asien tas liknande initiativ. Jag vet att det finns tvivel men jag är personligen helt övertygad om att vi på något sätt måste samordna våra VM- tävlingar med World Masters Games i framtiden – hur är en fråga att diskutera.

 

Mycket kan sägas om 2001 men jag slutar med att repetera att 2001 har varit ett mycket bra år för veteranfriidrotten. Vi vet att vi har stora utmaningar framöver men jag är säker på att vi kommer att kunna möta dem framgångsrikt.

 

Jag önskar alla en God jul och ett Gott Nytt År !

 

Torsten Carlius

WMA President

(Överst på sidan)